ZS Jasieniec „Talenty potęgujemy”

Uczeń Zespołu Szkół w Jasieńcu laureatem krajowego konkursu „Inkubatory szkolnych biznesów” w ramach programu „TalentowiSKO”.

Z wielką dumą patrzymy kolejny rok na wyniki konkursu w ramach programu „ Talentowisko”.

Laureatem krajowego etapu został Adam Siedlecki uczeń Zespół Szkół im. W. Witosa w Jasieńcu. Patronat- Banku Spółdzielczego w Jasieńcu

Temat : Pomysł na biznes: Przedsiębiorstwo świadczące usługi cyfrowe np. dla rolnictwa – 2 miejsce w kraju.

 

Zwycięzcami etapu regionalnego zostali Uczniowie Zespołu Szkół w Jasieńcu:

Adam Siedlecki - uczeń klasy IV technikum informatycznego zajął I miejsce, a Jakub Nankiewicz - uczeń klasy IV technikum handlowego zajął III miejsce w konkursie „Inkubatory szkolnych biznesów” i otrzymali cenne nagrody pieniężne. Nasi uczniowie reprezentowali region Warszawa. W ramach tego konkursu uczniowie szkół ponadpodstawowych opracowują pomysł na własny biznes. Komisja konkursowa ocenia prace w 7 okręgach- Kraków, Rzeszów, Warszawa, Wrocław, Katowice, Olsztyn i Lublin. Autorzy biznesplanów dokonują wyboru formy prowadzenia działalności, przeprowadzają analizę rynku, analizę SWOT, określają sposoby pozyskiwania kapitału, zezwoleń i koncesji, opracowują plan finansowy, strategię marketingową oraz przewidują ryzyko. Ocenie podlega zawartość merytoryczna, poprawność wszystkich elementów biznesplanu oraz sposób prezentacji projektu. 2 listopada 2020r. zostały ogłoszone wyniki ogólnopolskiego konkursu w ramach tego nowatorskiego przedsięwzięcia edukacyjnego Banków Spółdzielczych z Grupy BPS. W etapie regionalnym wyłoniono laureatów z 7 regionów
z całej Polski . Szkoły, które zdobyły I miejsce na szczeblu regionalnym będą walczyły
o nagrody w etapie krajowym konkursu.

To zwycięstwo kolejny raz potwierdza, że umiejętności i kompetencje przedsiębiorcze
i ekonomiczne uczniów ZS Jasieniec przynoszą „obfite plony”. Młodzież uzdolniona ekonomicznie jest naszą dumą. Potwierdzeniem tego są liczne nagrody, indeksy, wyróżnienia, które uczniowie zdobywają uczestnicząc w olimpiadach i konkursach. Laureatom serdecznie gratulujemy i już dziś zapraszamy przedsiębiorczych uczniów do udziału w kolejnej edycji konkursu „Inkubatory szkolnych biznesów” oraz w innych konkursach i olimpiadach .

Uczniów do konkursu przygotowała Pani Anna Górecka nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i informatycznych.

Gratulujemy serdecznie Uczniom Naszej Szkoły sukcesów na etapie krajowym i regionalnym. Pani kierownik ds. kształcenia praktycznego Annie Góreckiej gratulujemy kolejnych pomysłów oraz sposobów motywacji uczniów, którzy osiągają sukcesy w kolejnych konkursach. Dziękujemy za poświęcony czas. Jesteśmy z Was dumni . Dyrektor Szkoły Dorota Nowak-Michałowska, Rada Pedagogiczna, Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół w Jasieńcu.

Aneta Lewandowska

Nauczyciel ZS w Jasieńcu

Kategoria: