Wójt Gminy Błędów ogłasza nabór na wolne stanowisko Skarbnika Gminy Błędów

Błędów, dn.2020.11.16

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Wójt Gminy Błędów ogłasza nabór  na wolne stanowisko Skarbnika Gminy Błędów.
Szczegóły można znaleźć na stronie Gminy Błędów www.bip.bledow.pl
w Biuletynu Informacji Publicznej w  zakładce „Nabór”.

 

Kategoria: