XXX sesja Rady Miejskiej w Grójcu

We wtorek 29 grudnia 2020 r. odbyła się ostatnia w tym roku XXX sesja Rady Miejskiej w Grójcu. W posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych na ogólny stan 21. W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju oraz z uwagi na bezpieczeństwo radnych, pracowników urzędu sesja odbyła się w trybie zdalnym z wykorzystaniem systemu e-Sesja, umożliwiającego zdalną dyskusję i głosowanie.

Podczas wtorkowej sesji podjęte zostały uchwały w sprawach: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, przyjęcia od Zarządu Powiatu Grójeckiego zadania bieżącego utrzymania dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Grójec w 2021 roku, wyrażenia zgody na wykorzystanie Herbu Gminy Grójec, zmiany uchwały XXIX/247/20 z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego p. n Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu na 2021 rok. Uchwalony został także Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Grójec na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027.

Na zakończenie obrad złożyłem wszystkim uczestnikom sesji oraz mieszkańcom Gminy Grójec życzenia noworoczne. Podziękowałem również radnym Rady Miejskiej w Grójcu, Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec oraz pracownikom Urzędu Gminy i Miasta Grójec i jednostek gminnych za współpracę w 2020 roku.

Karol Biedrzycki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Grójcu

 

Kategoria: