Wspieramy bezpieczny wypoczynek dzieci

Początek ferii zimowych to dla żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej okres, w którym będą realizowali dodatkowe zadania. Jedno z nich to wsparcie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w transporcie środków ochrony indywidualnej dla dzieci, które przez najbliższe dwa tygodnie będą brały udział w półkoloniach.

W szkołach i placówkach oświatowych trwają półkolonie dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych. To odpowiedź na prośby rodziców i organizatorów półkolonii, aby w ścisłym reżimie sanitarnym placówki zorganizowały opiekę dla najmłodszych dzieci. Niezbędne do zachowania bezpieczeństwa są środki ochrony indywidualnej. Mazowiecki Urząd Wojewódzki skierował wniosek do dowódcy 6 Mazowieckiej Brygady OT o pomoc w przetransportowaniu kilkudziesięciu ton płynów dezynfekujących do Powiatowych Komend Państwowych Straży Pożarnych, z których butelek trafią bezpośrenio do placówek organizujących wypoczynek dla dzieci.

Żołnierze 61 batalionu lekkiej piechoty z Grójca przewieźli już ponad 1200 litrów z płynami do dezynfekcji, a jutro dostarczą kolejne 9 100 litrów. 4 stycznia do powiatu grójeckiego trafiło 168 butelek z dezynfekantem, natomiast do powiatu piaseczyńskiego przewieziono 2256 butelek. Dziś żołnierze z Grójca przewiozą do powiatu otwockiego 840 butelek a do warszawskiej dzielnicy Ursynów - 17360 butelek.

- To nie jedyne takie zadanie, które realizowaliśmy w ostatnim czasie. W połowie grudnia przetransportowaliśmy 100 palet a na każdej 1300 sztuk litrowych płynów do dezynfekcji. Wtedy pomogliśmy uzupełnić magazyny Agencji Rezerw Materiałowych w Nowych Grobicach, teraz mogliśmy przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku – powiedział ppłk Grzegorz Wilczewski, dowódca 61 batalionu lekkiej piechoty w Grójcu.

To kolejny przykład działania 6 Mazowieckiej BOT w walce z pandemią COVID-19 w ramach operacji "Trwała Odporność".

Zadanie zrealizowane zostało na wniosek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Od początku pandemii Terytorialsi z Grójca podejmują działania o dużej intensywności, mające na celu wspieracie służby zdrowia, organów sanitarnych, policji oraz administracji państwowej i samorządowej.

Przewozy wielkotonażowe ze środkami ochrony to jedno z zadań, które obecnie realizuje 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w ramach operacji “Trwała Odporność”. Żołnierze z 61 batalionu lekkiej piechoty z Grójca w dalszym ciągu wspierają szpitale i przychodnie, wraz z funkcjonariuszami policji monitorują osoby przebywajace na kwarantannie. Systematycznie organizują akcje honorowego krwiodawstwa oraz wspierają kombatantów i seniorów.

 

 

Kategoria: