Czekamy na kandydatów gotowych podjąć służbę w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej

Mimo trwającej pandemii i związanych z nią obostrzeń, trwa rekrutacja do służby w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej. Procedura naboru prowadzona jest w ścisłym rygorze sanitarnym, który obowiązuje na każdym etapie postępowania. W tym roku na kandydatów czeka 90 miejsc. Chętni mogą składać dokumenty w najbliższej miejscu zamieszkania jednostce Straży Granicznej.

Wiele możliwości

Osoby zdecydowane podjęciem pracy w szeregach Straży Granicznej mogą spróbować swoich sił w wielu dziedzinach, między innymi jako eksperci do spraw fałszerstw dokumentów, specjaliści do spraw migracji, kontrolerzy ruchu granicznego na lotniskach, przewodnicy psów służbowych, pirotechnicy, czy jako funkcjonariusze grup interwencyjnych lub działań specjalnych. Służba w Straży Granicznej to również możliwość współpracy międzynarodowej, udziału w misjach międzynarodowych w ramach umów bilateralnych oraz Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex.

Stabilizacja i rozwój

Służba w Straży Granicznej daje przede wszystkim stabilizację zawodową, pewność zatrudnienia oraz możliwość rozwoju zawodowego. Osoba, która przychodzi do służby już na starcie wie, że ma przed sobą pewną ścieżkę kariery zawodowej, a więc może awansować na kolejne stopnie i stanowiska służbowe z umiejętnościami, które w toku służby poszerza na szkoleniach. Straż Graniczna daje szerokie spektrum rozwoju zawodowego także pod kątem różnych zainteresowań.

Przypominamy

Służbę w Straży Granicznej może pełnić może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat, niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych.

Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadza z nim rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat do służby wysyłany jest również na badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf.

Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego odbywa się w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Kandydaci rozwiązują tam testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną. Po pozytywnym zaliczeniu kandydaci wysyłani są na komisję lekarską, która ustala ich zdolność do służby.

Dokumenty od kandydatów przyjmowane są:

- w siedzibie komendy oddziału w Warszawie, a także w placówkach SG znajdujących się na terenie województw:
- mazowieckie – PSG Warszawa-Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim, PSG w Lesznowoli Grupa Zamiejscowa w Radomiu,
- łódzkie - PSG w Łodzi,
- kujawsko-pomorskie - PSG w Bydgoszczy.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej w zakładce „PRACA/NABÓR DO SŁUŻBY”. O naborze można również porozmawiać telefonicznie, w Warszawie dzwoniąc pod nr 22 500 33 45, 22 500 30 77, 22 500 30 96; w Nowym Dworze Mazowieckim 22 346 51 82; w Radomiu 785 903 931, 721 960 985; w Łodzi 42 689 38 51 oraz w Bydgoszczy 52 365 40 32, 797 338 045.

Kategoria: