Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych rusza do realizacji

Na terenie Gminy Błędów rusza budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach przetargu wyłoniono wykonawcę tj. Firmę Inwestycji Budowlanych ALU-MIX  z Olecka. Przedmiotem zamówienia była: budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Błędów wraz z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym.
Wyłoniono również wykonawcę na realizację inwestycji pn.„Termomodernizacja budynku PSP w Lipiu w formule zaprojektuj i wybuduj” . Jest to Konsorcjum Firm:.TOPAZ SP. ZO.O. i  Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana” z Radomia. Obecnie trwają prace projektowe.
Firma PPU DOMED Sp. z o.o., z Wrocławia wykonała dokumentację projektową oczyszczalni ścieków w Bielanach. Obecnie złożono dokumentację w starostwie powiatowym o uzyskanie pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia zostanie ogłoszony przetarg na realizację projektu.
Ogłoszono również przetarg na kolejną inwestycję tj. na przebudowę drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej we wsi Wilków Drugi.

Kategoria: