"Jesteśmy „zasypywani” bardzo dużą ilością wniosków o udostępnienie informacji"...

Od dnia 19.03.21 roku SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą jest ponownie szpitalem "covidowym". Szpital zapewnia 71 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem, jedno intensywnej terapii oraz trzy dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia.

W związku z tą sytuacją personel medyczny, jak również pracownicy administracji mierzą się ze zwiększoną liczbą obowiązków służbowych. Nasza placówka praktycznie cały czas ma „pełne obłożenie”, sytuacja ta wywołuje szereg czynności służbowych, w tym administracyjnych.

Pomimo tego jesteśmy „zasypywani” bardzo dużą ilością wniosków o udostępnienie informacji (w załączeniu wnioski tylko z dzisiejszego dnia) dotyczących bieżącej działalności jak i planów dotyczących przyszłej działalności SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą.

Pragnę zaznaczyć, że nasze działania są transparentne i nie ukrywamy żadnych informacji. Natomiast w chwili obecnej wystosowywanie do nas dużej ilości pism, w których wymaga się od nas wykonywania dodatkowych wyliczeń czy też analiz dodatkowo obciąża już i tak mocno obciążony obowiązkami personel.

Można się zastanowić czy wszystkie zapytania i wnioski są konieczne i adekwatne w danej chwili i sytuacji w jakiej znajdują się szpitale w całej Polsce, tym bardziej szpitale „covidowe”.

Pozostawiam tę kwestię do Państwa oceny.

Barbara Gąsiorowska
Dyrektor SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą

Otrzymane wnioski dnia 19.04.2021 r.
.............................................................................
Dyrektor
SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą
ul. Tomaszowska 43
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2176) wnoszę o udostępnienie informacji w  zakresie :
1. czy Szpital udostępnia, użycza, wynajmuje, czy też dzierżawi pomieszczenia lub sprzęty medyczne Szpitala innym osobom lub podmiotom, a jeśli tak – wnoszę o udostępnienie skanów umów i aneksów do umów, na podstawie których to następuje ?
2. Czy szpital prowadzi stronę Biuletynu Informacji Publicznej ?
Na podstawie art. 14 ust. 1 w/w ustawy proszę o udzielenie informacji na adres poczty elektronicznej  …………
Z poważaniem
Tomasz Pietrucha
.............................................................................................
Dyrektor
SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą
ul. Tomaszowska 43
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2176) wnoszę o udostępnienie informacji w  zakresie :
1. Jaka jest  ilość wykonanych dotychczas w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą szczepień przeciwko COVID 19? Jaka jest średnia  w ciągu doby szczepień przeciwko COVID 19?
2. Jaka jest ilość zutylizowanych w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą szczepionek przeciwko COVID 19? Jakie są przyczyny niewykorzystania szczepionek ?
3. Jaki dochód uzyskuje SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą z tytułu szczepień przeciwko COVID 19?
Na podstawie art. 14 ust. 1 w/w ustawy proszę o udzielenie informacji na adres poczty elektronicznej  ……
Z poważaniem
Tomasz Pietrucha

Kategoria: