W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO - WIRTUALNE SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W NOWEJ WSI

W trosce o szeroko rozumiane bezpieczeństwo uczniów, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi podejmuje różne działania profilaktyczne, również w formie wirtualnej. 16 kwietnia br. zostało zorganizowane online spotkanie dla młodzieży z aspirant sztabową Eweliną Kozdruj z Komendy Powiatowej Policji w Grojcu.

Prelekcja poświęcona była zagadnieniom związanym z odpowiedzialnością prawną nieletnich, problemom przemocy rówieśniczej oraz zagrożeniom wynikającym z niewłaściwego korzystania przez młodzież z telefonów komórkowych i internetu. Nie zabrakło również informacji o konsekwencjach braku respektowania prawa.

Podczas wystąpienia policjantka wskazała na najczęstsze, negatywne zachowania uczniów występujące w środowisku szkolnym, uświadomiła które z nich są czynami karalnymi lub stanowią przejaw demoralizacji. Przedstawiła również środki oddziaływania, które w takich sytuacjach może zastosować sąd rodzinny.

Po spotkaniu uczniowie mieli możliwość udziału w dyskusji grupowej lub indywidualnej rozmowy z gościem, dotyczącej poruszanych zagadnień. Poruszane w prelekcji zagadnienia zachęciły uczniów do podejmowania takich rozmów, co z kolei świadczy o słuszności podejmowania analogicznych działań profilaktycznych w przyszłości.

 

pedagog szkolny

Kategoria: