Jeśli Twoje dziecko ma kłopoty z nauką, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez PPP zapraszamy do nas

Nauka, rewalidacja, rehabilitacja od wczesnego wspomagania rozwoju przez wszystkie etapy edukacyjne do 24r.ż.

Trwa nabór na nowy rok szkolny 2021/22.

Przyjdź, zobacz, wybierz najlepiej!

Kategoria: