Wspólne ćwiczenia żołnierzy 6 MBOT z żołnierzami sił powietrznych i wojskami specjalnymi

75 Terytorialsów z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej wzięło udział w trzech równoległych ćwiczeniach taktycznych odbywających się na terenie południowego Mazowsza. Żołnierze z 6 Mazowieckiej BOT szkolili się razem z żołnierzami 4 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego z Dęblina w ramach ćwiczenia „Myszołów 21”, Jednostką Wojskową Komandosów z Lublińca podczas ćwiczeń „Kobra” oraz z żołnierzami 3. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego z Powidza w trakcie ćwiczenia „Rybołów 21”. 

 

8 czerwca żołnierze z 62 batalionu lekkiej piechoty z Radomia podczas Myszołowa 21 współdziałali z żołnierzami z sił powietrznych z Radomia. Tego samego dnia w powiecie garwolińskim, w okolicach miejscowości Wilga komandosi ćwiczyli z żołnierzami z Grójca w ramach Kobry. 9 i 10 czerwca kolejne sekcje z 61 blp z Grójca brały udział w działaniach pod kryptonimem Rybołów 21 na terenie 1 Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie i Nowego Miasta nad Pilicą (pow. grójecki). 

 

- Dla naszych żołnierzy to ważne ćwiczenia. Terytorialsi budują relacje z żołnierzami operacyjnymi - mówi płk Witold Bubak, dowódca 6 Mazowieckiej Brygady OT, dodając: - Ramię w ramię wszystkie rodzaje sił zbrojnych zdobywają doświadczenie dotyczące współdziałania, a przede wszystkim uzupełniania się na polu walki.  

 

 

Zadania, jakie podczas takich ćwiczeń realizują żołnierze WOT są wypadkową terytorialnego charakteru formacji oraz jednego z celów WOT, jakim jest współdziałanie i wsparcie wojsk operacyjnych. Poszczególne sekcje, plutony i kompanie lekkiej piechoty zawsze operują w swoich stałych rejonach odpowiedzialności wspierając przemieszczenie jednostek wojsk operacyjnych oraz ich wprowadzanie w rejony działań. Do zadań żołnierzy WOT należy też m.in. ochrona infrastruktury krytycznej czy reagowanie na działania grup dywersyjno-rozpoznawczych przeciwnika oraz ochrona i obrona lokalnych społeczności.  

 

Kategoria: