BURMISTRZ GRÓJCA BEZ WOTUM ZAUFANIA

Burmistrz Grójca Dariusz Gwiazda drugi raz z z rzędu nie otrzymał wotum zaufania od Radnych Rady Miejskiej w Grójcu. Rajcy natomiast udzielili Burmistrzowi absolutorium.

Zarówno rok temu jak i podczas poniedziałkowej sesji Radni nie udzielili wotum zaufania Burmistrzowi Gwieździe. Siedmiu radnych głosowało przeciw, pięciu wstrzymało się od głosu, pięciu radnych było za wotum. Burmistrzowi do uzyskania wotum potrzebnych było jedenaście głosów za.

 

W obecnej sytuacji możliwe jest rozpisanie referendum o odwołanie burmistrza Dariusza Gwiazdy, lecz żeby do tego doszło Rada Miejska musiałaby podjąć stosowną uchwałę w tej sprawie. Gdyby doszło do referendum a w nim Burmistrz nie zostałby odwołany, to rozwiązaniu ulegnie Rada.

 

RED.

Kategoria: