Zapraszamy do zamieszczania ogłoszeń i reklam w gazecie Nowe Dni

Najbliższe (178) wydanie ukazuje się 15.07. Kontakt: 510 005 664, reklama@nowedni.pl

Gazeta NOWE DNI ukazuje się co dwa tygodnie, na terenie powiatu grójeckiego.

CENNIK REKLAM:  - ilość modułów na stronie - 40
- wielkość modułu: 38,8 mm (wysokość) x 50,6 mm CENA JEDNEGO MODUŁU - na pierwszej i ostatniej stronie - 100 zł netto,
-  pozostałe strony  - 35 zł netto
Artykuł sponsorowany: 20 zł + VAT
MOŻLIWE RABATY  - 3 wydania - 15%, 6 wydań - 20%, 12 wydań  - 25% - reklama na całą stronę -  20%, reklama na 1/2 strony - 10%

Reklamy zamówione do druku w gazecie publikujemy również (bez dodatkowych opłat) na stronie: www.grojeckie24.pl

Kategoria: