Inwestycji ciąg dalszy w Błędowie

Wójt Gminy Błędów Mirosław Jakubczak oraz Skarbnik Angelika Szmulska podpisali w Urzędzie Marszałkowskim kolejne umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. Dotacja do każdego zadania wynosi 10 tys. zł. Realizowane będą następujące projekty:

 1. „Czyszczenie zbiornika wodnego w sołectwie Pelinów”
  Szacunkowa całkowita wartość realizacji zadania wynosi 20.962,85 zł,
 2. „Remont zbiornika na wodę w sołectwie Załuski”
  Szacunkowa całkowita wartość realizacji zadania wynosi 20.000 zł.,
 3. „Wymiana zbiornika wodnego koło stawu wiejskiego we wsi Katarzynów”
  Szacunkowa całkowita wartość realizacji zadania wynosi 21.502,50 zł.,
 4. „Modernizacja zbiornika na wodę we wsi Huta Błędowska”
  Szacunkowa całkowita wartość realizacji zadania wynosi 23.756,47 zł,
 5. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Fabianów poprzez ułożenie chodnika”
  Szacunkowa całkowita wartość realizacji zadania wynosi 20.370,26 zł.,
 6. „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wilków Pierwszy”
  Szacunkowa całkowita wartość realizacji zadania wynosi 20.000 zł.,
 7. „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Trzylatków Mały”
  Szacunkowa całkowita wartość realizacji zadania wynosi 20.000 zł.,
 8. „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ziemięcin”
  Szacunkowa całkowita wartość realizacji zadania wynosi 20.000 zł.,
 9. „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa”. Jest to zadanie wieloletnie 2019-2021. Kwota łączna projektu - 47.531,35 zł. Limit na 2021 - 23.460,18 zł.,
 10. „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Tomczyce”
  Całkowita wartość zadania - 29.219,92 zł.,
 11. „Zabezpieczenie budynku gminnego i zbiornika wodnego poprzez utwardzenie burty stawu we wsi Goliany”
  Całkowita wartość zadania wynosi 57.661,21 zł.,
 12. „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kazimierki”
  Szacunkowa całkowita wartość realizacji zadania wynosi 22.063,37 zł.
   

W ramach dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych zawarta została umowa na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Tomczyce-Jadwigów” – dotacja wynosi 120.000 zł., wkład własny gminy to kwota 311.028,33zł, Szacunkowa całkowita wartość realizacji zadania wynosi 431.028,33 zł.

Wsparcie finansowe uzyskano również dla OSP Błędów i Lipie. Dotacja dla OSP Lipe to kwota 6000zł., wkład gminy to również kwota 6000zł. Zakupione zostanie wyposażenie w postaci: zestawu lancy gaśniczej, detektora wielogazowego, opryskiwacza spalinowego, rozsiewacza do sorbetu, podnośnika i worka na rój owadów.

Dotacja dla OSP Błędów wynosi 25 tys. zł. z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP.

Kategoria: