NOWA DROGA W DŁUGOWOLI

W piątek 2 lipca 2021 r. odbył się odbiór końcowy robót wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1646W Goszczyn – Długowola w miejscowości Długowola”. Wykonawcą inwestycji była firma Zyko- Dróg Sp. z o.o z Radomia.

Odbioru końcowego oraz podpisania protokołu końcowego dokonała komisja w składzie: Starosta Krzysztof Ambroziak, Wicestarosta Jolanta Sitarek, Wójt Gminy Goszczyn Waldemar Kopczyński, Dyrektor PZD Adrian Jachoski, przedstawiciele Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Rozwoju Powiatu, Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz przedstawiciel wykonawcy.
Zakres robót obejmował regulację pionową studzienek kanalizacyjnych, obustronną ścinkę poboczy o szerokości 1 mb, Oczyszczenie i międzywarstwowe skropienie bitumem, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku o długości 2210,00 mb oraz zabezpieczenie krawędzi jezdni destruktem po obu stronach drogi.
Koszt realizacji zadania wyniósł 580.644,45 zł. Swój udział w inwestycji miała także Gmina Goszczyn, która przeznaczyła na ten cel 242.999,72 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 337.644,73 zł pokryte zostały ze środków budżetu Powiatu Grójeckiego.

 

Kategoria: