NOWA DROGA W KĘPINIE

Starostwo Powiatowe w Grójcu przebudowało drogę relacji Kępina – Czachów o długości 1030 m. Inwestycja została zrealizowana na odcinku od zjazdu z drogi krajowej w Kępinie do Wólki Turowskiej (gm. Grójec). Koszt przebudowy wyniósł 273 090,82 zł, koszty pokryły wspólnie powiat grójecki i gmina Grójec w relacji 50% do 50%.

W zakres inwestycji wchodziło m.in. wykonanie warstwy wyrównawczej, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz zabezpieczenie krawędzi destruktem.
Inicjatorami przebudowy drogi byli Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Karbowiak oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Daniel Marcinkowski.

Na zdjęciu (od lewej): sołtys Kępiny Roman Katana, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Daniel Marcinkowski, mieszkaniec Roman Merski, sołtys Wólki Turowskiej Agata Krajewska, Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Karbowiak

 

red.

Kategoria: