NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Gmina Błędów jako organ prowadzący szkoły uzyskała w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” kwotę 16 tys. zł. Umowę o dofinansowanie w Radomskim Kuratorium Oświaty podpisał 10 października wójt Mirosław Jakubczak oraz skarbnik Angelika Szmulska. PSP Lipie i PSP Wilków uzyskały po 6,5 tys. zł, w tym po 4 tys. zł. dla szkół i 2,5 tys. zł. z przeznaczeniem dla oddziałów przedszkolnych. PSP Gołosze otrzymała kwotę 3 tys. zł. Wniosek o 12 tys. zł dla PSP Błędów uzyskał odmowę. Do 20 listopada Gmina złoży ponownie wnioski dla: PSP Błędów na kwotę 12 tys. zł. plus dla „zerówki” 2,5 tys. zł., dla Przedszkola Samorządowego na kwotę 3 tys. zł i dla PSP Gołosze na oddział przedszkolny na kwotę 2,5 tys. zł.

Otrzymane dofinansowanie przeznaczone zostanie na zakup nowości czytelniczych, spotkania autorskie, jak też wyposażenie bibliotek. Wkład własny gminy stanowi 20 % dofinansowania.

Kategoria: