Radni apelują w sprawie sadowników

W czwartek 28 października 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grójcu odbyła się Sesja Rady Powiatu. Jednym z tematów obrad było przyjęcie uchwały w sprawie apelu dotyczącego pomocy Państwa dla gospodarstw rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw sadowniczych powiatu grójeckiego. Radni Powiatu Grójeckiego obecni na posiedzeniu wspólnie podjęli uchwałę intencyjną w formie apelu.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji Jan Madej przedstawił zebranym radnym oraz naczelnikom wydziałów Starostwa Apel Rady Powiatu Grójeckiego związany z tragiczną sytuacją w rolnictwie, a w szczególności w sadownictwie. Treść apelu została wypracowana na środowym posiedzeniu komisji, w której uczestniczyli członkowie komisji  Krzysztof Fiks, Paweł Iwanicki, Marzena Kołacz-Rosołowska, Władysław Kumorek na czele z Przewodniczącym Janem Madejem, Starosta Powiatu Grójeckiego Krzysztof Ambroziak, Wicestarosta Jolanta Sitarek,  Członek Zarządu Rady Powiatu Andrzej Zaręba, Radny Powiatu Grzegorz Górski oraz zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego  Leszek Przybytniak.
Rada Powiatu Grójeckiego w apelu zwraca uwagę, iż znaczna cześć społeczeństwa powiatu grójeckiego utrzymuje się z sadownictwa i działalności wokół niego. Postępujący spadek opłacalności produkcji rolniczej może wiązać się z bankructwem wielu gospodarstw w naszym powiecie. Trudną sytuację potęguje stan epidemii, wzrost cen paliw oraz galopująca inflacja. Mieszkańcy Powiatu Grójeckiego borykają się z problemami finansowymi głównie ze względu na brak możliwości sprzedaży swoich produktów
-  owoców. Istnieje też obawa, że zła sytuacja w tej gałęzi produkcji przełoży się na kondycję samorządów.
Propozycją poprawy sytuacji jest rozpatrzenie możliwości wykupu – wybudowania na terenie powiatu zakładów wraz z logistyką w celu zdjęcia nadwyżki produkcyjnej polskich jabłek i zapewnienia regularnego skupu. Takie rozwiązanie  bez wątpienia przyczyniłoby się do likwidacji monopolu i dyktatu cenowego istniejących przetwórni, na co Rada Powiatu Grójeckiego zwracała uwagę już w czerwcu 2016 r. Podjęto wówczas uchwałę w sprawie apelu dotyczącego zmowy cenowej podmiotów skupujących owoce.   
Rada Powiatu Grójeckiego w swoim apelu do rządzących wnosi o szybką interwencję w sektorze sadowniczym znajdującym się w obliczu bankructwa.