PONAD 7,4 MLN DOTACJI NA INWESTYCJE DLA GMINY BŁĘDÓW W RAMACH PROGRAMU POLSKI ŁAD

Wójt Gminy Błędów informuje o pozyskanych środkach finansowych w wysokości ponad 7 415 000 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Środki te obejmują realizację dwóch projektów:

1) Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błędów-6 650 000zł.

2) Przebudowa budynku socjalnego w miejscowości Lipie-765 000zł.

Serdeczne podziękowania samorząd kieruje Parlamentarzystom Ziemi Radomskiej, a w szczególności Posłowi Markowi Suskiemu, Senatorowi RP Stanisławowi Karczewskiemu.

Rządowy Fundusz Polski Ład pozwoli na zwiększenie skali inwestycji służących mieszkańcom gmin.
 

Kategoria: