"Szkoła pamięta" - Szacunek do przeszłości fundamentem przyszłości

Już po raz trzeci Ministerstwo Edukacji i Nauki organizuje akcję ,,Szkoła pamięta”. CKZiU w Nowej Wsi przystąpiło do akcji, podejmując szereg działań, celem upamiętnienia ważnych rocznic, wydarzeń i postaci historycznych.

Przed dniem Wszystkich Świętych, młodzież technikum wraz z opiekunem Samorządu, panią Marią Kocewiak, porządkowała bezimienne, opuszczone groby w okolicy a także grób patrona szkoły Tomasza Nocznickiego na cmentarzu w Lipiu. Młodzież zapaliła znicze, złożyła wiązankę.

Społeczność naszej szkoły pamięta o tych, którzy swoją działalnością zapisali się w historii ogólnonarodowej i lokalnej.

Uczniowie klasy drugiej pięcioletniego Technikum Organizacji Reklamy, Technikum Usług Fryzjerskich, wraz z wychowawcą panią Małgorzatą Bosak, 29 października, odwiedzili lokalne miejsce pamięci w Gołębiowie – zbiorową mogiłę powstańców styczniowych z oddziału majora Władysława Grabowskiego. Powstańcy polegli w bitwie stoczonej z wojskiem carskim, w dniu 13 maja 1863r. Dla upamiętnienia poległych wzniesiono murowany obelisk, ufundowany po pierwszej wojnie światowej przez dziedzica Nowej Wsi - Tadeusza Mariana Daszewskiego. W 1926 r. usypany został w tym miejscu kopiec, na którym w 2013r. umieszczono tablicę pamiątkową.

Młodzież poznała historię tego miejsca, złożyła kwiaty i zapaliła znicze; pielęgnując tym samym pamięć o bohaterach naszej wolności, związanych z historią regionu i społeczności. Uczniowie dostrzegli, że nasi bohaterowie kształtowali nie tylko dzieje tego miejsca, ale też nasze wyobrażenia o wartościach moralnych: poświęcenia, odpowiedzialności, odwagi – dziś są już częścią historii.

Małgorzata Bosak

Kategoria: