Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu będzie modernizowane

Władze Powiatu Grójeckiego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej, od początku kadencji starają się modernizować i doposażać grójecki szpital. Ich starania przyniosły m.in. pozyskanie nowoczesnego tomografu komputerowego. W dniu 10 listopada 2021 r. Władze Powiatu podpisały umowę na dofinansowanie jednej z najważniejszych inwestycji. Dofinansowanie przyznano na zadanie pn.” Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Przebudowa dróg manewrowych, parkingów, chodników na terenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu”.
W podpisaniu udział wzięli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Wicemarszałek Rafał Rajkowski. Powiat Grójecki reprezentowali Wicestarosta Jolanta Sitarek, Członek Zarządu Andrzej Zaręba oraz Skarbnik Powiatu Witold Kępka.
W spotkaniu wzięli również udział: Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Tomasz Śmietanka, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Żyrardowie Grzegorz Dobrowolski, Przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego Janusz Karbowiak, Członek Zarządu Marzena Kołacz - Rosołowska oraz przedstawiciele Gmin Grójec i Jasieniec, którzy w tym dniu również podpisali umowy na dofinansowanie swoich projektów.
Mieszkańcy powiatu, pracownicy szpitala, a przede wszystkim pacjenci od lat oczekują remontu oddziału wewnętrznego i parkingu wokół szpitala. Dotychczas na przeszkodzie stał brak środków finansowych. Dzięki staraniom władz Powiatu Grójeckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przekaże 4 mln złotych na powyższy cel. Przyznane pieniądze gwarantują, że już niedługo oddział wewnętrzny oraz otoczenie szpitala ulegną znaczącej poprawie.

Kategoria: