Uroczyste otwarcie drogi powiatowej Warka - Chynów

W dniu 13 grudnia 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej Warka - Chynów zrealizowanej przy wsparciu  Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, władz samorządowych Powiatu Grójeckiego oraz gmin Chynów i Warka.

Otwarcie miało miejsce w Gminie Warka w miejscowości Michalczew, w którym udział wzięli m. in.: Poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Radny Sejmiku Leszek Przybytniak, Dyrektor Radomskiej Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Murawski, Proboszcz Parafii Świętej Rodziny w Michalczewie ks. Piotr Pałac, Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak, Wicestarosta Jolanta Sitarek, Przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego Janusz Karbowiak wraz z Radnymi Powiatu, Członek Zarządu Powiatu Andrzej Zaręba, Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego  Krystyna Jakubczyk, Zastępca Naczelnika WIZPiRP Tomasz Gwardys, Wójt Gminy Chynów Tadeusz Zakrzewski, Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi Gminy Chynów, Burmistrz Warki Dariusz Gizka, Zastępca Burmistrza Warki Teresa Knyzio, Radni Rady Miejskiej w Warce oraz sołtysi wsi leżących wzdłuż wykonanej drogi.   

Zadanie wykonano zgodnie z umową podpisaną w dniu 16 czerwca br., która przewidywała wartość inwestycji na ok. 10 mln. Na odcinku długości blisko 11 km wykonano nową nawierzchnię bitumiczną układaną całą szerokością jezdni tj. 6m, wykonano pobocza o szerokości 1m oraz chodnik, na terenie gminy Chynów i w miejscowości Michalczew o szerokości 2m.

Celem inwestycji było doprowadzenie do właściwego stanu technicznego i użytkowego drogi, która stanowi najkrótsze połączenie między gminami Chynów i Warka. Po zrealizowaniu zadania znacznie poprawił się komfort jazdy i bezpieczeństwo użytkowników drogi.

 Zwieńczeniem całej inwestycji było wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej Warka - Chynów o długości 440,00 mb. Był to końcowy odcinek ponad dziesięciokilometrowej inwestycji Powiatu potocznie nazywany przez mieszkańców „Trylinką”, który był w bardzo złym stanie technicznym. Zadanie wykonano zgodnie z podpisaną w dniu 10 listopada 2021 r. umową na kwotę 498 899,41 zł. Całość zadania finansowana była ze środków Powiatu Grójeckiego.
Wartość całkowita  blisko 11-kilometrowej inwestycji to 10 474 376,11 zł., w tym dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło blisko 5 000 000,00 zł,
natomiast z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego  4 000 000,00 zł, z budżetu gmin: Chynów 280 348,99 zł  i Warka 223 618,48 zł a pozostałe środki to wkład Powiatu Grójeckiego.
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o.
z  Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarząd Powiatu Grójeckiego składa serdeczne podziękowania za przekazanie środków finansowych na realizację największego przedsięwzięcia w powiecie grójeckim: Wojewodzie Mazowieckiemu Konstantemu Radziwiłłowi, Samorządowi Województwa Mazowieckiego na czele z Marszałkiem Adamem Struzikiem, samorządom Gmin Chynów oraz Warka, Radzie Powiatu Grójeckiego, a także wszystkim zaangażowanym w powyższą inwestycję drogową. Szczególne podziękowania Zarząd kieruje w stronę Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszka Przybytniak za nieocenioną pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację powiatowych inwestycji.

Kategoria: