NOWĄ DROGĄ PRZEZ BOLESŁAWIEC LEŚNY

W piątek 10 grudnia br. dokonano oficjalnego oddania kolejnego odcinka dróg gminnych. Tym razem ogromną radość z inwestycji drogowej pokazali licznie zgromadzeni na przecięciu wstęgi mieszkańcy Bolesławca Leśnego. Przebudowa drogi we wsi Bolesławiec Leśny obejmowała odcinek 680 mb. wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa oraz przebudowę przepustu. Całość inwestycji to koszt 240 191,51 zł., w tym 240 000 zł. to kwota z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki własne gminy to 191,51 zł.

Wójt Gminy Mirosław Jakubczak powitał przybyłych licznie mieszkańców Bolesławca i sąsiednich miejscowości. Proboszcz Parafii, Ksiądz Prałat Marek Wojciechowski poświęcił zrealizowaną inwestycję. Wśród zaproszonych gości obecni byli: wiceprzewodniczący Rady Gminy jednocześnie sołtys wsi Wilków Drugi Piotr Piekarski radni w osobach: Krzysztof Kołacz, Dominik Górecki, Wojciech Nowocień, Leszek Bobrowski, Andrzej Kępka. inspektor nadzoru Stanisław Gabriel, sekretarz Urzędu Gminy Jacek Adamski, skarbnik Urzędu Gminy Angelika Szmulska, główny specjalista Mieczysława Sitarek.

W imieniu mieszkańców serdeczne podziękowania dla Wójta Mirosława Jakubczaka oraz całego samorządu złożył sołtys wsi Tadeusz Rusinowski.

 

Kategoria: