Uroczyście przekazanie sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu

5 stycznia br. Członkowie Zarządu Powiatu uroczyście przekazali sprzęt i  wyposażenie jakie zakupione zostało w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.
Środki na realizację zadania przekazane zostały przez Powiat Grójecki.

W ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zakupiono:
1. Hełm strażacki Rosenbauer Heros Titan sztuk 44
2. Defibrylator Philips FRX PRO sztuk 1
3. Rękawice Specjalne Seiz Fire-Fighter Premium S PBI sztuk 46
4. Pilarka spalinowa teleskopowa Stihl HT 133 sztuk 1
5. Kominiarka niepalna sztuk 10
6. Buty gumowe strażackie sztuk 6
7. Miernik prądu przemiennego Hot-Stick sztuk 1
8. Sprzęt teleinformatyczny

Łączna wartość przekazanych środków finansowych na zakup wyżej wymienionego wyposażenia wyniosła 130 000,00 zł