Profesjonalne usługi kosmetologiczne na wyciągnięcie ręki!

Nowa wystawa czasowa w Muzeum w Warce „Ramię krzep - Ojczyźnie służ”

16 września 2022 r. w Muzeum mi. Kazimierza Pułaskiego w  Warce odbędzie się uroczyste otwarcie nowej wystawy czasowej pt. „Ramię krzep – Ojczyźnie służ”. 135 rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce”, przygotowanej przez Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego jest partnerem wystawy.

Przygotowana eskpozycja to prezentacja części imponujących zbiorów, poświęconych historii Sokolstwa Polskiego w Ameryce, podarowanych Instytutowi Pamięci Narodowej w 2019 roku. Organizatorzy wystawy pragną ukazać dzieje jednej z najbardziej zasłużonych organizacji polonijnych w USA. Poza częścią graficzną przypominającą historię Sokołów, na wystawie znajdzie się 400 oryginalnych artefaktów o wysokich walorach historycznych, np.: „Memoriał do cywilizowanych narodów świata w sprawie Polski” ze schyłku 1914 r. przygotowany przez Związek Sokołów Polskich. Dokument skierowany do prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona oraz wszystkich ambasadorów rezydujących w Waszyngtonie. Podnosił prawo Polski do pełnej niepodległości. Będzie można zobaczyć oryginalne sokole sztandary, a także mundur Polskiego Białego Krzyża należący do Agnieszki Wisły - jednej z barwniejszych postaci polskiej emigracji za oceanem czy list Heleny Paderewskiej do Agnieszki Wisły – napisany w październiku 1920 r. z paryskiego Hotelu Ritz już po zawieszeniu działań zbrojnych w wojnie polsko-bolszewickiej; listy Ignacego Jana Paderewskiego do Teofila A. Starzyńskiego – prezesa amerykańskiego Sokolstwa.

„Wystawa poświęcona historii Sokolstwa Polskiego w Ameryce zostanie zaprezentowana nieprzypadkowo w muzeum, któremu patronuje Kazimierz Pułaski, bohater dwóch narodów. W jego osobie niczym w soczewce skupiają się ideały, które również przyświecały sokolemu ruchowi za oceanem u zarania ich działalności, czyli walki narodowowyzwoleńczej, która w połączeniu z rozwojem, duchowym i fizycznym stanowi clou działania całej organizacji. To wszystko można streścić w dewizie zaczerpniętej jeszcze z początków działalności galicyjskiego sokolstwa - «Ramię krzep – Ojczyźnie służ»”.  

Ekspozycje będzie można zwiedzać od 17 września 2022 do 31 marca 2023 r. Wernisażowi wystawy w piątkowe popołudnie będzie towarzyszył piknik historyczno-edukacyjny od godz. 14.30.

Patronat honorowy nad wystawą sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Serdecznie zapraszamy.

Inf. Muzeum

Kategoria: