Samorządy

Rozbudowa sieci w Belsku Dużym

Rozstrzygnięto przetarg na budowę sieci wodociągowej w Belsku Dużym. W przetargu ogłoszonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym wzięło udział jedenastu oferentów. Budowę sieci wodociągowej o średnicy 225mm PE i długości 880,40mb metodą przecisku powierzono firmie Instal Konrad Skiba ze Skierniewic. Projektowana sieć przebiega wzdłuż Alei Lipowej i wzdłuż drogi 725.

Kategoria: 

Budowa kanalizacji w Anielinie i Jarochach

Wójt Władysław Piątkowski podpisał umowę na budowę sieci kanalizacji w miejscowościach Anielin i Jarochy o wartości 3 274 000,00zł.
Przetarg rozstrzygnięto na początku lipca, wygrała firma Arbud z Radomia, którą wybrano z sześciu oferentów. Budową sieci kanalizacyjnej objętych będzie około sześćdziesięciu gospodarstw z dwóch miejscowości.

- Wykonawca zgodnie z umową na zakończenie całego projektu ma czas do września 2021 roku, potwierdza Wójt Władysław Piątkowski. W tej chwili trwają spotkania robocze związane z przekazaniem niezbędnej dokumentacji.

Kategoria: 

Rusza II etap przebudowy drogi 1604 Szczęsna – Rożce!

W czwartek 9 lipca w Starostwie Powiatowym w Grójcu odbyło się podpisanie z wykonawcą umowy na wykonanie przebudowy kolejnych odcinków drogi powiatowej nr 1604W Szczęsna-Rożce o łącznej długości 5170 mb.

 Przebudowywane odcinki drogi znajdują się na terenie trzech gmin powiatu grójeckiego: Grójec, Pniewy oraz Belsk Duży. Droga nr 1604W łączy drogę krajową DK50 z drogą wojewódzką nr 725,  która biegnie przez teren gminy Belsk Duży, aż do Rawy Mazowieckiej leżącej na terenie województwa łódzkiego.

Kategoria: 

DAROWIZNA COVID-19

Uzyskane w ramach realizacji zadania OSP-2020 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego środki ochronne do przeciwdziałania COVID-19, Wójt Gminy Mirosław Jakubczak przekazał jednostkom funkcjonującym w KSRG (OSP Błędów i Lipie).

Jednostki te  
łącznie otrzymały:

Kategoria: 

INFORMACJE OŚWIATOWE

LAPTOPY dla błędowskich szkół

W czasie roboczego spotkania z dyrektorami szkół, Wójt Gminy Mirosław Jakubczak przekazał komputery zakupione w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” ze środków Ministerstwa Cyfryzacji.

Sprzęt w ilości 18 szt. notebooków z oprogramowaniem o wartości 59 107,15 zł został przeznaczony do zdalnej nauki i pracy uczniów i nauczycieli w szkołach podstawowych w Błędowie, Gołoszach, Lipiu i Wilkowie.

Kategoria: 

Wręczenie pucharów i medali w Arno Cup 2020

Wójt Władysław Piątkowski uhonorował młodych sportowców. W hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym odbyło się uroczyste wręczenie nagród w I edycji Turnieju Unihokeja Arno Cup.

Puchary i medale wręczał przedstawicielom wszystkich drużyn Wójt Władysław Piątkowski oraz wicedyrektor PSP im. Jana Pawła II w Belsku Dużym Ewa Szewczyk. Mimo wcześniej zakończonych rozgrywek, każda z drużyn rozegrała piętnaście meczy, podczas których padło 121 bramek.

Kategoria: 

330 tys. zł wsparcia na przebudowę kolejnych dwóch dróg powiatowych

W piątek 26 czerwca w Żyrardowie odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie remontów dwóch dróg powiatowych:
- nr 1675W Wola Chynowska-Podgórzyce na odcinku przez miejscowość Widok o długości 820 mb. Koszt całej inwestycji to 500 tys. zł. Dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego wynosi 200 tys. zł. Powiat Grójecki oraz Gmina Chynów przekażą na realizację zadania po 150 tys. zł.

Kategoria: 

Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przebudowy dwóch odcinków drogi powiatowej nr 1604W – podpisana!

W środę 3 czerwca  w Starostwie Powiatowym w Grójcu odbyło się podpisanie umowy na dofinasowanie dwóch odcinków drogi powiatowej nr 1604 W Szczęsna -Rożce  Dzięki środkom z budżetu Mazowsza zostaną wyremontowane odcinki: Uleniec-Czekaj o długości  1820 mb oraz Czekaj-Rożce o długości 3350 mb .

Kategoria: 

Przekazanie środków strażakom ochotnikom

Wójt Gminy Belsk Duży Władysław Piątkowski przekazał środki ochrony osobistej dla strażaków ochotników z Gminy Belsk Duży z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach przeciwdziałania epidemii wirusa Covid-19.

Z Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z uchwałą do strażaków ochotników z Belska Dużego i Lewiczyna, jednostek należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego trafił sprzęt o wartości 27 688 złotych.

Kategoria: 

Porządkowany zabytkowy park w Oczesałach

Zakończył się pierwszy etap prace związanych z rekompozycją parku w Oczesałach, wykonywane na podstawie operatów technicznych i niezbędnych zezwoleń. Komisja, w składzie której znaleźli się m.in. radni Ewa Łubińska (przewodnicząca komisji edukacji) i Grzegorz Janota (przewodniczący komisji rolnictwa) oraz pracownicy Urzędu Gminy: Sławomir Musiałowski, Władysława Czarnecka i Arkadiusz Sołtysiak oceniała zakres wykonanych prac.

Kategoria: 

Inwestycje w oświacie

Termomodernizacja, remonty instalacji elektrycznej i  dachów budynków szkół, wnioski   o zewnętrzne dofinansowania remontów boisk szkolnych i sal gimnastycznych  to zaledwie część wielu inwestycji oświatowych - od kilku do kilkuset tysięcy złotych każda - prowadzonych i planowanych w  placówkach prowadzonych przez Powiat Grójecki.

Kategoria: 

Maseczki dla policjantów

Wójt Gminy Belsk Duży przekazał środki na sprzęt ochrony osobistej

W kwietniu 2020r w imieniu Wójta Władysława Piątkowskiego sekretarz Gminy Belsk Duży Renata Ostatek przekazała maseczki dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. Sprzęt ochrony osobistej dla policjantów mających kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie wirusem, odebrał komendant podinspektor Wojciech Bednarski.

 

Kategoria: 

Podpisanie umowy z WFOŚiGW

5 maja 2020 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Belsk Duży na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie” do kwoty 410 871,00 zł. Efektem ekologicznym zadania, warunkującym realizację pożyczki na zasadach preferencyjnych jest  termomodernizacja budynku szkoły w Lewiczynie. Zakres robót będzie obejmował między innymi ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentów, ocieplenie stropów, remonty instalacji oraz wymiana drzwi i rynien.

Kategoria: 

29 kwietnia Rada Powiatu Grójeckiego po raz pierwszy obradowała ON- LINE

Zgodnie z zapisem art.15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz.374 z późn. zm.)
 29 kwietnia Rada Powiatu Grójeckiego po raz pierwszy obradowała ON- LINE.
Porządek obrad obejmował zagadnienia związane z budżetem powiatu.

Kategoria: 

Odbiory inwestycji w Starej Wsi

Rozpoczęła się procedura odbioru kolejnej inwestycji w Starej Wsi. Zakończona budowa trzeciego budynku socjalno – komunalnego w Starej Wsi powiększa pulę mieszkań komunalnych Gminy Belsk Duży. Zanim gminna komisja przekaże klucze pierwszym mieszkańcom, zakres prac oceni szereg specjalistów m.in. z Państwowej Straży Pożarnej, Sanepidu i nadzoru budowlanego.

 

Kategoria: 

AKTUALNA SYTUACJA W POWIECIE GRÓJECKIM ZWIĄZANA Z EPIDEMIĄ COVID - 19

Komunikat Starostwa Powiatowego w Grójcu. Aktualna sytuacja w placówkach:
SPZOZ NOWE MIASTO NAD PILICĄ
Szpital funkcjonuje bez przeszkód. Wszystkie oddziały są gotowe do przyjmowania pacjentów.
IZBA PRZYJĘĆ, POGOTOWIE RATUNKOWE oraz NOCNA POMOC LEKARSKA działają normalnie.
Obecnie w szpitalu znajduje się 8 pacjentów. Zgodnie z procedurami pacjenci po przyjeździe do szpitala zostali przebadani i wykonano im testy na obecność koronawirusa .Osoby z potwierdzonym wynikiem są izolowane i oczekują na transport do szpitala zakaźnego.

Kategoria: 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Zachęcamy do zapoznania się ze wzorem umowy wraz z załącznikami oraz zasadami udzielania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. https://grojec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

Źródło: www.grojec.pl

Kategoria: 

W telewizji o uchwale Rady

W programie TVP3 Warszawa wyemitowano materiał dotyczący uchwały Rady Miejskiej w Grójcu, której nie podjęto, w związku z tym nie wyrażono zgody na przekazanie 60 tys zł. na wykonanie rysunku na jednym z grójeckich budynków. Zamiast tego radni zdecydowali o przekazaniu tych środków na wyburzenie baraków znajdujących się przy grójeckim dworcu PKS.
Materiał filmowy pod linkiem: https://warszawa.tvp.pl/46951839/03032020
(Sprawa pojawia się około 10 minuty programu).

Kategoria: 

Rada Miejska w Grójcu przeciw wszystkim wariantom przebiegu linii kolejowej nr 88

Rada Miejska w Grójcu w dniu 24 lutego podjęła uchwałę (stosunkiem głosów: 15 za, 4 wstrzymało się) wyrażającą kategoryczny sprzeciw wobec wariantów przebiegu nowej linii kolejowej nr 88 przez Gminę Grójec. Linia ma powstać na odcinku Centralny Port Komunikacyjny – Warka. Uchwała została przygotowana z inicjatywy wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Daniela Marcinkowskiego.

Kategoria: 

Kolejna powiatowa inwestycja drogowa w realizacji

Z nowym rokiem rozpoczęła się długo wyczekiwana przebudowa drogi powiatowej nr 1657W Wola Boglewska -  Murowanka. Umowa z wykonawcą została podpisana pod koniec ubiegłego roku.  Modernizacja obejmuje blisko 3 km drogi. Prace będą prowadzone w dwóch równoległych etapach. Cały odcinek ma być gotowy we wrześniu. Inwestycja otrzymała dotację z Funduszu Dróg Samorządowych. Droga była bardzo w złym stanie, z licznymi ubytkami i koleinami.

Kategoria: 

Strony