6. edycja konkursu „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć”

6. edycja konkursu „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi
W piątek, 2 marca 2018 r., uczniowie Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, wzięli udział w etapie szkolnym szóstej edycji konkursu „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć”. Konkurs odbywa się co roku, przy okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który przypada na dzień 1 marca.
Patronem honorowym konkursu jest Marszałek Senatu RP, Stanisław Karczewski. Zadaniem uczniów w tej fazie konkursu było przedstawienie prezentacji multimedialnej, w której przybliżyli sylwetkę wybranego przez siebie Żołnierza Wyklętego. W etapie szkolnym udział wzięli:
Czarnecka Bożena, kl. IV technikum ekonomicznego z prezentacją o Zygmuncie Szendzielarzu, ps. „Łupaszko”,
Kępka Paulina, kl. IV technikum ekonomicznego z prezentacją o Władysławie Borowcu, ps. „Żbik”,
Horosz Mateusz, kl. II technikum ekonomicznego z prezentacją o Stefanie Głogowskim, ps. „Józef”,
Krzyżanowska Aleksandra, kl. II technikum ekonomicznego z prezentacją o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim,
Czarnecki Kamil, kl. II technikum ogrodniczego z prezentacją o Józefie Franczaku, ps. „Lalek”,
Rogalska Katarzyna, kl. II technikum ekonomicznego z prezentacją o Janie Taborowskim, ps. „Bruzda”,
Szymańska Marta, kl. IV technikum ekonomicznego z prezentacją o Mieczysławie Dziemieszkiewiczu, ps. „Rój”.
Młodzież podeszła do konkursu bardzo kreatywnie. Ich prace zawierały nie tylko najważniejsze fakty, dotyczące opisywanych bohaterów, ale także ciekawe zdjęcia, muzykę oraz fragmenty filmów. Prezentacje uczniów oceniała komisja w składzie:
Asystentka Biura Senatorskiego Senatora RP Stanisława Karczewskiego – p. Weronika Piwarska,
Dyrektor CKZiU w Nowej Wsi – p. Danuta Borowiec,
Wicedyrektor CKZiU w Nowej Wsi – p. Anna Dacka,
Bibliotekarz CKZiU w Nowej Wsi – p. Paulina Kopczyńska.
Po obradach, jury wybrało trzy najlepsze prezentacje, dzięki którym laureaci otrzymają dodatkowe punkty w kolejnym etapie konkursu. Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Krzyżanowska, drugie – Mateusz Horosz, a trzecie Marta Szymańska, czyli laureatka wyróżnienia za prezentację w ubiegłorocznej edycji konkursu. Pani Weronika Piwarska, która przybyła do Nowej Wsi z ramienia Marszałka Senatu, pogratulowała wyróżnionym uczniom bardzo dobrych prezentacji i życzyła powodzenia w dalszych etapach konkursu. Dyrektor placówki, pani Danuta Borowiec, podziękowała wszystkim uczniom za pracę i trud, włożony w wykonanie prac konkursowych. W kolejnym etapie – teście z wiedzy na temat żołnierzy wyklętych – wezmą udział wszyscy uczestnicy fazy szkolnej, który odbędzie się 19 marca br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grójec w Grójcu.

Opracowała Paulina Kopczyńska

Kategoria: