Działania „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”

Dzisiaj na terenie powiatu grójeckiego policjanci prowadzą wzmożone działania pod nazwą ,,Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego’’, w których szczególną uwagę zwracać będą na nieprawidłowe zachowania na drodze w relacji pieszy – kierujący, kierujący – pieszy.

Głównym celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie liczby wypadków. Akcja ma także na celu uświadomienie niechronionym uczestnikom ruchu drogowego o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić w związku z niestosowaniem się do przepisów obowiązujących na drodze.

Apelujemy do użytkowników dróg o trzeźwość, rozsądek, odpowiedzialność i używanie elementów odblaskowych przez pieszych podczas korzystania z dróg.

/AW

28.02.19

Czekamy na Państwa materiały (reklamy, ogłoszenia, artykuły). Kontakt: redakcja@nowedni.pl

Kategoria: