Bezpieczne Ferie 2015

Okres zimowych ferii, to czas wypoczynku dzieci i młodzieży, ale jest to jednocześnie okres wzmożonego ruchu autobusów i samochodów, które będą przewozić dzieci na zimowiska. W związku z tym, policjanci będą kontrolować autokary oraz inne pojazdy pod kątem stanu technicznego oraz prawidłowości przewozu dzieci i młodzieży. Funkcjonariusze zadbają też o bezpieczeństwo w miejscach wypoczynku.

Jak co roku, nad bezpieczeństwem najmłodszych wypoczywających w naszym województwie czuwać będą policjanci. Funkcjonariusze będą kontrolować zarówno miejsca zorganizowanego wypoczynku jak i te gdzie dzieci i młodzież spędzają samodzielnie czas wolny.

Na drogach funkcjonariusze będą sprawdzać wyposażenie i stan techniczny pojazdów, a także wymagane dokumenty, przestrzeganie czasu pracy kierowców i ich trzeźwość. Policjanci będą też zwracać uwagę na dobór miejsc postoju w czasie podróży, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze i właściwy załadunek bagaży.

Do podstawowych zadań policjantów w okresie ferii będą należeć:

- prewencyjne oddziaływanie na potencjalnych sprawców przestępstw i wykroczeń w okolicach związanych z miejscem wypoczynku i rekreacji, miejscach grupowania się młodzieży tj. dyskotekach, klubach i innych obiektach zbiorowej rozrywki

- wspólne kontrole z wyspecjalizowanymi służbami, zorganizowanych miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży, kontrole trzeźwości osób obsługujących infrastrukturę rekreacyjno - sportową,

- kontrola tzw. dzikich lodowisk,

- zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na głównych ciągach komunikacyjnych

Aby zapewnić bezpieczeństwo w jak najszerszym zakresie policjanci nawiążą współpracę z innymi służbami i podmiotami pozapolicyjnymi. Funkcjonariusze będą też w miarę możliwości organizować spotkania z uczestnikami „zimowisk", podczas których przekazywane będą treści o tematyce, między innymi bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W wielu miastach zorganizowano specjalne punkty, w których policjanci, będą sprawdzać stan techniczny wyjeżdżających na ferie autokarów. To wszystko w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych. Poniżej zestawienie miejsc, w których prowadzone będą kontrole.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu /A.L.

14.01.2015

Kategoria: