Pamiętając o bohaterze

Pomimo panującej pandemii w dniu 3 lutego 2021r w Belsku Dużym odbyły się kameralne uroczystości upamiętniające Bohatera spod Somosierry Płk Jana Kozietulskiego w 200. rocznicę jego śmierci.  
Rozpoczęła je uroczysta Msza święta w kościele pw. Świętej Trójcy w Belsku Dużym, celebrowana przez ks. Bartłomieja Pergoła, notariusza Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Gości powitał w imieniu Wójta Gminy Władysława Piątkowskiego, proboszcza parafii ks. Jarosława Siuchty oraz własnym Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Sikorski.
Na uroczystości obecni byli radni gminni, kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek samorządowych, żołnierze Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej im. ppłk Jana Kowalewskiego pod dowództwem pułkownika Jarosława Sacharuka, dowódca 61 Batalionu Lekkiej Piechoty 6MBOT im. rtm. Witolda Pileckiego ppłk Grzegorz Wilczewski, żołnierze 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego pod dowództwem podporucznika Borowego, Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Płk Jana Kozietulskiego, Kawaleria Ochotnicza im. Pułku 4-go Ułanów Zaniemeńskich, przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, przedstawiciel Szczepu drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego komendant Tomasz Fliszkiewicz oraz mieszkańcy gminy.
Ks. Pergoł w przepięknym kazaniu o Pułkowniku skierowanym do zebranych i uczestników transmisji na żywo przez portal parafii podkreślał, że „Nasza obecność, dzisiaj, jest także wyrazem pamięci, czci i szacunku dla jego osoby, ale przede wszystkim uznaniem dla wartości i postawy, którą reprezentował. Jan Kozietulski, pozostawał i pozostaje dla wielu autorytetem, w swoim poświęceniu i zaangażowaniu w walce o Polskę. A wiemy, że była to postać o dość złożonej osobowości i barwnej przeszłości, doświadczona w swoim życiu, jednak zachowująca wierności najważniejszym wartościom.”
W drugiej części uroczystości odbyło się uroczyste złożenie kwiatów przez delegacje pod tablicą poświęconą Pułkownikowi, którego pochowano w krypcie w podziemiach kościelnych. Na zakończenie w imieniu organizatorów słowa podziękowania skierował Przewodniczący Bogusław Sikorski, dziękując zebranym za udział, za pamięć i współorganizację uroczystości poświęconej temu wielkiemu Polakowi.
Urząd Gminy
E. Tomasiak
Foto: CRiWWR

......................................................

Szanowni Państwo,
Dziękuję za współorganizację uroczystych obchodów 200. rocznicy śmierci płk Jana Hipolita Kozietulskiego:
- Proboszczowi parafii pw. Świętej Trójcy w Belsku Dużym ks. Jarosławowi Siuchcie,
 - Notariuszowi Kurii Metropolitalnej Warszawskiej ks. Bartłomiejowi Pergołowi,
- Dowódcy Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej im. ppłk Jana Kowalewskiego płk Andrzejowi Kozerze,
- Dowódcy 61 Batalionu Lekkiej Piechoty 6MBOT im. rtm. Witolda Pileckiego ppłk Grzegorzowi Wilczewskiemu,
- Dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego gen. bryg. Bogdanowi Rycerskiemu
- Szwadronowi Honorowemu 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Płk Jana Kozietulskiego

Wójt Gminy Belsk Duży
Władysław Wojciech Piątkowski

 

Kategoria: