AWANS NA KOLEJNY STOPIEŃ WOJSKOWY MAJORA RYSZARDA RUSZKOWSKIEGO

AWANS NA KOLEJNY STOPIEŃ WOJSKOWY MAJORA RYSZARDA RUSZKOWSKIEGO ŻOŁNIERZA ARMII KRAJOWEJ OBWODU „GŁUSZEC”- GRÓJEC W GRÓJCU

W dniu 25 lutego 2021 roku z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych na stopień majora mianowany został Kpt. Ryszard Ruszkowski żołnierz Armii Krajowej Obwodu „Głuszec”-Grójec w Grójcu. Decyzję podpisał Minister Obrony Narodowej.

 

Panu majorowi Ryszardowi Ruszkowskiemu z okazji awansu na kolejny stopień wojskowy w imieniu całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grójec w Grójcu oraz wszystkich żołnierzy
i Pracowników RON Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Jana Kowalewskiego składamy Panu wyrazy szacunku i uznania za dotychczasowe dokonania za wzorową służbę i poświęcenie na rzecz obronności Rzeczypospolitej. Płynące prosto z serca życzenia zdrowia, aby zawsze dopisywało, wielu lat życia, wypełnionego radością. Niech satysfakcja z przeżytych lat towarzyszy Panu każdego dnia.

 

Wyrazy najwyższego uznania za patriotyczną postawę, bohaterstwo i odwagę. Dzięki Panu kolejne pokolenia Polaków uczą się, na czym polega patriotyzm. Pana świadectwo jest najlepszą lekcją historii i inspiracją do pracy na rzecz wspólnego doba.

 

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Administracji i Obsługi
Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec”- Grójec w Grójcu

oraz

Dowództwo, żołnierze i pracownicy RON Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Jana Kowalewskiego

Kategoria: