Świąteczne paczki od radnych Rady Miejskiej w Grójcu

Tradycją już jest, że radni z Grójca przygotowują bożonarodzeniowe prezenty dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia radni Rady Miejskiej w Grójcu, ufundowali 21 paczek dla najbardziej potrzebujących dzieci i seniorów w Gminie Grójec, wskazanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu.

Świąteczne upominki ze słodyczami, żywnością, artykułami spożywczymi i zabawkami zostały dostarczone w czwartek 9 grudnia do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu, a następnie będą przekazane mieszkańcom gminy, którzy potrzebują wsparcia.

Serdecznie dziękuję wszystkim radnym za zaangażowanie w naszą coroczną akcję oraz pani dyrektor Agnieszce Maroszek i pracownikom MGOPS w Grójcu za pomoc przy zakupach i kompletowaniu paczek.
Święta Bożego Narodzenia to okres, w którym nie tylko obdarowujemy się prezentami. To również czas, w którym powinniśmy pamiętać zarówno o osobach samotnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Karol Biedrzycki
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Grójcu

Kategoria: