Ekologia

Rekordowa zbiórka śmieci w Gminie Chynów!

Akcja o nazwach "sprzątanie świata" "ekowyzwanie" itp uaktywniła również w Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Chynów. W dużej mierze dzięki  wolontariuszom zalegające śmieci trafiły do worków. 

Ale czy jest to powód do dumy, że jesteśmy społeczeństwem zaśmiecającym własną okolicę? 

Niemniej wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

A jeśli będziemy żyć z głową cały rok, nie będziemy mieli takich problemów.

Kategoria: 

Debata społeczna na temat uciążliwych inwestycji

15 Stycznia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grójcu o 18:00 odbędzie się spotkanie dyskusyjne dotyczących uciążliwych inwestycji na dawnych terenach fabryki żelatyny w Głuchowie. W debacie wezmą udział marszałek senatu Stanisław Karczewski, minister Marek Suski oraz poseł Dariusz Bąk. Do rozmów z mieszkańcami zaproszono także burmistrzów Grójca, radnych oraz sołtysów sąsiadujących wsi.

Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Czysta Gmina, które od 8 lat protestuje przeciwko przedsięwzięciom inwestorów (biogazownia, asfaltownia, fabryka mączki spożywczej).

Kategoria: 

Biogazownia w Głuchowie - sprawa aktualna

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu decyzją z dnia 30.09.2016 r. uchyliło w całości oraz przekazało do ponownego rozpatrzenia zaskarżoną decyzję Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 10 sierpnia 2016, którą odmówiono określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia zamierzonego przez EKO-ELEKTROCIEPŁOWNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie, polegającego na budowie elektrociepłowni biogazowej o mocy elektrycznej 2,4 MW w m. Głuchów na działkach ew. 381/2, 381/3, 381/5, 382/19, 382/20, 382/21, 382/8, 382/9, 382/13, 382/14, 382/15, 382/17.

Kategoria: 

Odmowna decyzja dotycząca biogazowni

W dniu 10.08. została wydana odmowna decyzja dotycząca środowiskowych uwarunkowań dla budowy elektrociepłowni biogazowej o mocy elektrycznej 2,4 MW w Głuchowie.

Procesowi administracyjnemu związanemu z budową biogazowni od początku towarzyszyły protesty lokalnej społeczności. Przez wiele lat grójeckie stowarzyszenia ekologiczne: Czysta Gmina oraz Zielona Prawda powstrzymywały postępowania związane z wydaniem decyzji, wytykając szereg błędów w dokumentach dotyczących sprawy.

Kategoria: 

Trwa procedura związana z utworzeniem punktu zbierania odpadów w Głuchowie

Na stronach grójeckiego BIP-u opublikowano ogłoszenie (03.08) dotyczące możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem sprawy oraz wypowiedzenia się w sprawie utworzenia punktu zbierania odpadów w Głuchowie przez zainteresowane osoby.

Z dokumentacją można zapoznać się w terminie do dnia 24.08.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, pok. 9

Jednocześnie trwa procedura związana z wydaniem decyzji środowiskowej dla budowy biogazowni w Głuchowie.

Artur Banasiewicz

Kategoria: 

Decyzja w sprawie biogazowni ponownie odłożona

Na łamach grójeckiego biuletynu informacji publicznej w dniu 28.07 opublikowano ogłoszenie informujące o kolejnym przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni biogazowej o mocy elektrycznej 2,4 MW w miejscowości Głuchów. Urząd swoją decyzję argumentuje skomplikowanym charakterem sprawy. Termin jej załatwienia wyznaczono do dnia 12.08.2016.

Kategoria: 

Strażnicy przyrody to my

25 kwietnia 2016r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipiu odbył się VI Gminny Konkurs Przyrodniczo- Ekologiczny dla dzieci z oddziałów przedszkolnych z Gminy Błędów. Głównym celem konkursu było rozwijanie wśród dzieci przyjaznych nawyków dbałości o środowisko naturalne oraz rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych.

Kategoria: 

Decyzja w sprawie biogazowni w Głuchowie ponownie odłożona

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec przedłużył termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących budowy elektrociepłowni biogazowej o mocy elektrycznej 2,4 MW w miejscowości Głuchów - gmina Grójec.
Decyzja prawdopodobnie ma zostać wydana do dnia 29.04.2016r.
Strony postępowania oraz zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski do dnia 05.02.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, pok. 9, w godzinach pracy urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.

Kategoria: 

Ochrona środowiska naturalnego dla Gminy Błędów poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

3 listopada b.r Gmina Błędów podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. ”Ochrona środowiska naturalnego dla Gminy Błędów poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”.

Kategoria: 

„Nie ma nic lepszego nad wodę - warsztaty ekologiczne licealistów z LO w Grójcu.”

„Podróż przecież nie zaczyna się w momencie, kiedy ruszamy w drogę, i nie kończy, kiedy dotarliśmy do mety. W rzeczywistości zaczyna się dużo wcześniej i praktycznie nie kończy się nigdy, bo taśma pamięci kręci się w nas dalej, mimo że fizycznie dawno już nie ruszamy się z miejsca.”
Ryszard Kapuściński

Kategoria: 

Program Edukacji Ekologicznej - W zgodzie z Naturą

W czwartek 5 listopada w siedzibie Urzędu Gminy odbyły się warsztaty ekologiczne, zorganizowane przez Związek Międzygminny “Natura”. Udział w nich wzięli pracownicy Urzędu Gminy, GZEAS oraz nauczyciele z poszczególnych szkół.

Zajęcia zostały zrealizowane w ramach projektu “Program Edukacji Ekologicznej - W zgodzie z Naturą” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kategoria: 

Warsztaty ekologiczne dla szóstoklasistów

We wtorek 29 września br. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Belsku Dużym odbyły się warsztaty pod nazwą: ,,Gdy segregujesz, przyrodę ratujesz!’’. Zorganizował je Związek Międzygminny pod nazwą ,,Natura” z siedzibą w Grójcu w ramach programu: ,,Bądź blisko Natury- segreguj odpady”. Warsztaty trwały 2 godz i zostały przeprowadzone przez doświadczonych trenerów z Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu. Uczniowie klas VI zostali podzieleni na grupy kilkuosobowe i dowiedzieli się m. in.:

Kategoria: 

XXXIII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza

W dniach 11 – 13 września w Wałczu odbyły się XXXIII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza. Uczestniczyli w nich pszczelarze z całej Polski, a także goście z Czech, Ukrainy i innych krajów. Nie mogło zabraknąć również przedstawicieli Ziemi Grójeckiej. Do Wałcza udała się 24-osobowa grupa z prezesem Powiatowego Koła Pszczelarzy – panem Bolesławem Dziubińskim na czele. Delegacjom towarzyszyły poczty sztandarowe. Zbiórka, przemarsz około 80 pocztów i uroczysta Msza Święta w intencji pszczelarzy z ich udziałem odbyła się w drugim dniu zjazdu, to jest w sobotę 12 września.

Kategoria: 

Spotkanie w sprawie budowy biogazowni w Głuchowie

W DNIU 19 SIERPNIA O GODZINIE 18.00 W SALI OSP W KOŚMINIE ODBĘDZIE SIĘ ORGANIZOWANE PRZEZ BURMISTRZA GiM W GRÓJCU SPOTKANIE DOT. ROZWIĄZANIA KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANĄ BUDOWĄ BIOGAZOWNI ORAZ INSTALACJI DO UTYLIZACJI TŁUSZCZÓW.
A MOŻE INWESTOR MA JESZCZE DLA NAS JAKĄŚ NIESPODZIANKĘ?
SĄSIEDZI MUSI NAS BYĆ DUŻO SPRAWA JEST WAŻNA!

Grzegorz Banasik
Stowarzyszenie
Czysta Gmina

12.08.2015

Kategoria: 

Budowa przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Chynów

Gmina Chynów informuje o trwającej realizacji projektu o nazwie: „Budowa przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Chynów”.
W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w dniu 30.10.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym „WIMAR” Waldemar Markowski, Stary Kobylnik 19, 26-806 Stara Błotnica na wykonanie ww. zadania. W ramach projektu zostanie wykonane 327 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długość 7,69 km.

Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kategoria: 

Biogazownia od nowa

W dniu 24.06 w grójeckim BIP-ie opublikowano obwieszczenie z dnia 23.06 informujące, że postępowanie dotyczące wydania warunków środowiskowych dla biogazowni w Głuchowie toczy się na nowo.
Przypominając Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu w dniu 1.06.2015 roku uchyliło decyzję burmistrza o warunkach środowiskowych dla budowy biogazowni w Głuchowie. Decyzja została uchylona w całości a sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
Jak widać efektem rozpatrzenia jest kolejne wznowienie postępowania w tej sprawie.

Kategoria: 

Wiatraki w Słomczynie - rusza procedura

Na stronach grójeckiego BIP-U ukazało się ogłoszenie dotyczące przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w ramach którego przystępuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech elektrowni wiatrowych o mocy 3 MW każda, linii energetycznych SN/110 kV wraz z kablami sterowania oraz wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi na działce o nr ew.

Kategoria: 

Decyzja dotycząca biogazowni zaskarżona do kolegium odwoławczego

Ósmego kwietnia grójecki urząd gminy opublikował obwieszczenie o odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla budowy Elektrociepłowni Biogazowej o mocy elektrycznej 2,4 MW w miejscowości Głuchów.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zaskarżyły dwa podmioty Grójeckie Stowarzyszenie Ekologiczne „Zielona Prawda” oraz Stowarzyszenie Czysta Gmina. Odwołania oraz akta sprawy przekazane zostały przez urząd gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu.

grojeckie24.pl

09.04.2015

Kategoria: 

Strony